صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/27 10,477 10,476 10,531 55 3,100,000 1,182,651,391 0 126,500,000 1,066,151,391 11,168,814,694,563
162 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/26 10,475 10,474 10,529 55 12,100,000 1,179,551,391 0 126,500,000 1,063,051,391 11,134,109,983,573
163 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/25 10,469 10,467 10,525 58 23,100,000 1,167,451,391 0 126,500,000 1,050,951,391 11,000,676,332,278
164 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/24 10,462 10,461 10,542 81 22,900,000 1,144,351,391 0 126,500,000 1,027,851,391 10,752,328,983,691
165 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/23 10,456 10,455 10,541 86 5,000,000 1,121,451,391 0 126,500,000 1,004,951,391 10,506,372,421,830
166 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/22 10,450 10,448 10,538 90 0 1,116,451,391 0 126,500,000 999,951,391 10,447,734,375,037
167 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/21 10,500 10,498 10,536 38 0 1,116,451,391 0 126,500,000 999,951,391 10,497,684,979,287
168 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/20 10,498 10,496 10,534 38 0 1,116,451,391 0 126,500,000 999,951,391 10,495,669,855,492
169 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/19 10,437 10,436 10,566 130 5,200,000 1,116,451,391 0 126,500,000 999,951,391 10,435,017,073,381
170 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/18 10,431 10,429 10,562 133 2,500,000 1,111,251,391 0 126,500,000 994,751,391 10,374,433,977,719
171 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/17 10,424 10,423 10,530 107 18,900,000 1,108,751,391 0 126,500,000 992,251,391 10,342,058,075,505
172 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/16 10,418 10,416 10,521 105 900,000 1,089,851,391 0 126,500,000 973,351,391 10,138,891,135,641
173 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/15 10,412 10,410 10,503 93 0 1,088,951,391 0 126,500,000 972,451,391 10,123,351,590,424
174 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/14 10,410 10,408 10,501 93 0 1,088,951,391 0 126,500,000 972,451,391 10,121,340,392,113
175 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/13 10,408 10,406 10,499 93 0 1,088,951,391 0 126,500,000 972,451,391 10,119,331,376,432
176 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/12 10,405 10,404 10,497 93 26,000,000 1,088,951,391 0 126,500,000 972,451,391 10,117,318,708,679
177 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/11 10,393 10,391 10,495 104 30,200,000 1,062,951,391 0 126,500,000 946,451,391 9,834,700,879,011
178 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/10 10,386 10,385 10,474 89 0 1,032,751,391 0 126,500,000 916,251,391 9,515,092,239,301
179 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/09 10,380 10,378 10,493 115 2,000,000 1,032,751,391 0 126,500,000 916,251,391 9,509,298,674,908
180 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید 1401/07/08 10,374 10,372 10,542 170 0 1,030,751,391 0 126,500,000 914,251,391 9,482,766,245,341