صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۵۵۵,۸۴۲ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۸۶,۱۱۸ ۵۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۹۵,۴۷۸ ۴۸.۸۱ % ۲۹۰,۵۰۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۵۵۵,۶۰۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۵۳,۹۳۹ ۵۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۱۶,۱۱۳ ۴۹.۴۱ % ۳۱۰,۶۷۹ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۵۵۵,۰۹۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۷۸,۳۲۶ ۴۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۷۱,۵۸۰ ۴۹.۸۶ % ۹۸۸,۰۹۸ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۵۵۴,۸۳۱ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۴۶,۶۱۹ ۴۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۵۹,۶۸۰ ۵۰.۳۱ % ۹۶۷,۱۶۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۵۵۴,۵۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۵۳۱,۹۸۹ ۴۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۷,۸۳۱ ۵۰.۲۹ % ۹۷۸,۰۳۸ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۵۵۴,۳۰۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۱۷,۴۰۶ ۴۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۹۱۷,۶۳۹ ۵۰.۲۳ % ۹۶۷,۲۵۳ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۵۵۳,۷۷۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۱۶,۰۰۲ ۴۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ ۴۹.۹۱ % ۹۴۶,۸۸۹ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۵۵۳,۵۱۶ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۰۱,۷۷۱ ۴۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ ۴۹.۹۴ % ۹۲۶,۵۵۶ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۵۵۳,۲۵۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۸۷,۷۳۹ ۴۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۳۱,۹۱۶ ۴۹.۹۵ % ۹۰۶,۲۵۷ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۵۵۳,۰۴۴ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۷۹,۵۹۱ ۴۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۴۶,۹۱۶ ۴۹.۷ % ۸۸۶,۱۴۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %