صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰.۲۱ ۰.۷۵ ۱۱۴.۳۴ ۱,۴۲۶.۷۵
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۹۸ ۵۵۶.۹۱
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۲ ۲۹ ۴,۰۳۲.۹۳
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۹۳ ۲۹.۰۳ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰.۰۴ ۲.۸۷ ۱۷.۲۸ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰.۳۵ ۴.۶۵ ۲۵۸.۸۷ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۵ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰.۱۳ ۲.۱۳ ۶۱.۶۷ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۸۶) ۲۹.۲۳ (۹۹.۸۹)
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۲۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۲۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۰۵) ۲۹.۳ (۱۶)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰