صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۳۷.۷۸ ۸۷.۴۵
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۰۸ ۱.۱۸ ۳۴.۴۶ ۷,۱۳۸.۷۳
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۰.۰۸ ۳.۵۲ ۳۴.۴۹ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۱ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۷ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۰۱ ۰.۲۸ ۲.۵ ۱۸۰.۵۸
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰.۱۷ (۰.۲۲) ۸۵.۶۵ (۵۵.۷۶)
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۴۶ ۳۴.۶۳ ۴۳۷.۰۵
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰.۰۸ (۰.۵۱) ۳۴.۶۶ (۸۴.۳۸)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰.۰۹ (۲.۳۸) ۳۸.۰۸ (۹۹.۹۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۹۸ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰ ۰.۳۱ ۰ ۲۱۲.۳۱
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۸۶.۳۳ ۲,۴۵۳.۴۳
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۴.۸۶ ۸۹.۲۷
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۸۸) ۳۴.۹ (۹۶.۰۸)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲۱ ۰