صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۱ (۰.۱۶) ۴۴.۶۵ (۴۳.۷۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۰.۰۷ (۰.۸۲) ۲۹.۱۵ (۹۵)
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹ ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۲۲.۰۳ (۳۸.۹۶)
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۵.۸۶ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۱ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰.۱۶ (۰.۳۴) ۷۶.۷۸ (۷۱.۳۵)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰.۱ (۰.۲۳) ۴۴.۸۹ (۵۷.۵۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۱۱) ۲۹.۳ (۳۲.۴)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۴۳ ۳۳.۰۷ ۳۷۰.۲
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۵.۸۸ ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۵.۸۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۵.۸۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۰۲) ۲۲.۱۷ (۵.۶۳)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۹۸.۸۳ ۱۱۵.۲۳
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۰۸ (۰.۰۵) ۳۳.۲۱ (۱۵.۹۷)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۲۸) ۲۹.۴۷ (۶۴.۱۷)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۹۹) ۲۹.۴۹ (۹۷.۳۸)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۹ ۰