صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۱۶) ۳۰.۱ (۴۴.۸۳)
۱۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰.۰۷ (۳.۶۲) ۳۰.۱۲ (۱۰۰)
۱۲۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۷۴) ۲۵.۹۳ (۹۳.۲۷)
۱۲۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۵ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰.۱۳ (۲.۰۷) ۵۸.۶۶ (۹۹.۹۵)
۱۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰.۰۷ (۰.۴۸) ۳۰.۲۲ (۸۲.۵۶)
۱۲۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۳۰.۲۴ ۲۵.۳۷
۱۲۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۰۶ (۰.۲۸) ۲۶.۰۳ (۶۴.۱۵)
۱۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۰۷ (۱.۸۷) ۳۰.۲۹ (۹۹.۹)
۱۳۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۵۸.۹۷ ۵۷.۳۵
۱۳۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۳۸ ۳۰.۳۶ ۲۹۸.۰۲
۱۳۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۰۶ ۲.۲۵ ۲۶.۱۳ ۳۳۴,۸۶۰.۹
۱۳۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۷ ۰
۱۳۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۱۳ (۰.۵۱) ۵۹.۱۷ (۸۴.۳۵)
۱۳۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۸ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰