صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۵,۷۸۱,۸۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۷۴,۲۱۸,۱۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۲۹۱,۴۵۵,۶۸۵,۴۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۵:۱۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۰,۷۲۷ ۱۰,۷۲۵ ۱۰,۶۲۷ -۹۸ ۰ ۱,۵۸۴,۲۸۱,۸۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۷۸۱,۸۹۱ ۱۵,۲۹۱,۴۵۵,۶۸۵,۴۱۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۰,۷۲۵ ۱۰,۷۲۴ ۱۰,۶۲۶ -۹۸ ۰ ۱,۵۸۴,۲۸۱,۸۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۷۸۱,۸۹۱ ۱۵,۲۸۹,۵۵۴,۹۲۲,۰۲۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۰,۷۲۴ ۱۰,۷۲۲ ۱۰,۶۲۵ -۹۷ ۰ ۱,۵۸۴,۲۸۱,۸۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۷۸۱,۸۹۱ ۱۵,۲۸۷,۶۵۶,۴۶۳,۹۵۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۰,۷۱۳ ۱۰,۷۱۱ ۱۰,۶۱۲ -۹۹ ۰ ۱,۵۸۴,۲۸۱,۸۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۷۸۱,۸۹۱ ۱۵,۲۷۲,۰۳۹,۶۷۹,۷۷۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰,۷۰۶ ۱۰,۷۰۵ ۱۰,۵۷۲ -۱۳۳ ۱,۹۲۰,۵۰۰ ۱,۵۸۴,۲۸۱,۸۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۷۸۱,۸۹۱ ۱۵,۲۶۲,۳۳۸,۴۸۹,۷۳۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۰,۶۹۹ ۱۰,۶۹۸ ۱۰,۶۳۳ -۶۵ ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۳۶۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۳,۸۶۱,۳۹۱ ۱۵,۲۳۲,۱۰۱,۱۸۷,۹۷۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰,۶۹۳ ۱۰,۶۹۱ ۱۰,۶۳۴ -۵۷ ۰ ۱,۵۶۸,۰۱۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۵۱۱,۳۹۱ ۱۵,۰۶۹,۰۱۲,۰۱۴,۶۶۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۰,۶۸۶ ۱۰,۶۸۴ ۱۰,۶۴۴ -۴۰ ۰ ۱,۵۶۸,۰۱۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۵۱۱,۳۹۱ ۱۵,۰۵۹,۴۴۱,۹۱۳,۴۲۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۰,۶۸۴ ۱۰,۶۸۳ ۱۰,۶۴۳ -۴۰ ۰ ۱,۵۶۸,۰۱۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۵۱۱,۳۹۱ ۱۵,۰۵۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۶۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۰,۶۸۳ ۱۰,۶۸۱ ۱۰,۶۴۱ -۴۰ ۱۴,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۱۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۵۱۱,۳۹۱ ۱۵,۰۵۵,۴۶۹,۴۴۷,۴۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۰,۶۷۲ ۱۰,۶۷۱ ۱۰,۶۳۸ -۳۳ ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۳,۹۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۴۵۱,۳۹۱ ۱۴,۸۹۰,۵۵۴,۷۴۳,۱۸۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۶۶۶ ۱۰,۶۶۴ ۱۰,۶۵۴ -۱۰ ۰ ۱,۵۲۹,۶۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۱۵۱,۳۹۱ ۱۴,۶۲۲,۱۵۴,۲۲۶,۰۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۰,۶۵۹ ۱۰,۶۵۸ ۱۰,۶۲۴ -۳۴ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۹,۶۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۱۵۱,۳۹۱ ۱۴,۶۱۳,۰۶۰,۰۶۰,۶۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۰,۶۵۲ ۱۰,۶۵۱ ۱۰,۶۲۷ -۲۴ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۱۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۸,۶۵۱,۳۹۱ ۱۴,۴۷۰,۸۳۴,۱۵۶,۳۹۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۰,۶۴۶ ۱۰,۶۴۴ ۱۰,۶۲۰ -۲۴ ۰ ۱,۴۹۷,۱۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۶۵۱,۳۹۱ ۱۴,۲۴۸,۹۴۷,۶۱۹,۹۳۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰,۶۴۴ ۱۰,۶۴۳ ۱۰,۶۱۹ -۲۴ ۰ ۱,۴۹۷,۱۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۶۵۱,۳۹۱ ۱۴,۲۴۶,۸۷۳,۳۹۶,۸۷۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۰,۶۴۳ ۱۰,۶۴۱ ۱۰,۶۱۷ -۲۴ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۷,۱۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۶۵۱,۳۹۱ ۱۴,۲۴۴,۸۰۱,۴۵۹,۴۴۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۰,۶۳۳ ۱۰,۶۳۱ ۱۰,۶۱۱ -۲۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۱۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۵,۶۵۱,۳۹۱ ۱۳,۹۸۶,۷۱۳,۸۷۴,۵۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۰,۶۲۶ ۱۰,۶۲۴ ۱۰,۶۰۰ -۲۴ ۰ ۱,۴۷۲,۶۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۱۵۱,۳۹۱ ۱۳,۹۶۲,۰۷۹,۲۴۲,۹۴۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۰,۶۱۹ ۱۰,۶۱۸ ۱۰,۶۰۶ -۱۲ ۰ ۱,۴۷۲,۶۵۱,۳۹۱ ۰ ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۱۵۱,۳۹۱ ۱۳,۹۵۳,۳۹۲,۸۷۷,۰۱۴
  مشاهده همه