صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های بانکی متعلق به نام صندوق انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

 

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک تجارت کار ۰۹۶ سپرده بلند مدت IR720180000000479601648774 0479601648774
بانک تجارت کار ۰۹۶ سپرده بلند مدت IR630180000000479601658830 0479601658830
بانک تجارت کار ۰۹۶ سپرده بلند مدت IR790180000000479601665332 0479601665332
بانک اقتصاد نوین اقدسیه ۲۱۶ سپرده بلند مدت IR630550021628353893000001 216283538930001
بانک اقتصاد نوین اقدسیه ۲۱۶ سپرده بلند مدت IR360550021628353893000002 216283538930002