صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
دارندگان واحدهای ممتاز

 

ردیفنامتعداد
1 شرکت سبدگردان مفید 9.900.000
2 شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید 100,000
  جمع 10,000,000