صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ رویه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ثابت آوندمفید دانلود