صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۰.۲۰۹ %۰.۷۵
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۰.۴۳۷ %۴.۲۸۲
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۱.۹۷۷ %۱۳.۳۰۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۵.۵۷۱ %۲۴.۱۰۶
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۱۰.۹۱۶ %۵۱.۸۲۴
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ %۱۵.۰۲ %۳۸.۷۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴۱ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۰۷ (۵.۱۹)%