صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۰.۱۰۱ (۰.۱۵۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۰.۴۴۵ (۱.۴۴۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱.۹۶۶ %۲.۲۵۵
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۵.۸۲۶ (۲.۵۸۶)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۱۱.۶۶۱ %۰.۹۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۲۴.۱۶۷ %۵۷.۱۹۸
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ %۲۸.۶ %۴۲.۳۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۵ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۰۷ (۱۰.۱۶)%