صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۰۵) ۲۹.۳ (۱۶)
۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰
۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۷ ۰
۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰.۱۲ ۱.۷۹ ۵۶.۸۷ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۸۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰.۱۴ (۰.۵۷) ۶۷.۴۱ (۸۷.۷۱)
۸۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۲۹.۴۲ ۳۸۳.۸۳
۸۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰.۰۷ (۱.۸۴) ۲۹.۴۵ (۹۹.۸۹)
۸۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۸ ۰
۹۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰.۱۳ (۰.۸۹) ۶۲.۳۳ (۹۶.۱۶)
۹۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۶۱ ۲۵.۳۹ ۳۳,۳۸۶.۲
۹۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۲۹.۵۴ ۱۶۲.۳۲
۹۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰.۰۷ ۳.۷۷ ۲۹.۵۶ ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۹۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰.۰۷ ۴.۹۶ ۲۹.۵۸ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۹۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۹ ۰
۹۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۹ ۰
۹۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰.۱۲ (۰.۱۷) ۵۷.۴۷ (۴۶.۲۹)
۹۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰.۰۷ ۴.۰۹ ۲۹.۶۶ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶