صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۸ ۰
۴۲ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰.۱۹ (۰.۰۶) ۹۹.۲۱ (۱۸.۵۲)
۴۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰.۱۵ ۱.۵۸ ۷۰.۴۸ ۳۰,۳۴۹.۶۴
۴۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۸.۵۷ ۸۷۲.۲۱
۴۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۹۴ ۲۸.۵۹ ۲,۹۰۹.۱۷
۴۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰.۰۷ ۳.۴ ۲۸.۶۲ ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۴۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲ ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰.۱۳ (۰.۴۷) ۶۰.۳۸ (۸۲.۳۶)
۵۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰.۱۴ (۱.۰۱) ۶۵.۶۲ (۹۷.۵۴)
۵۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۴۷ ۳۲.۸۶ ۴۴۵.۲۲
۵۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰.۰۷ ۳.۰۴ ۲۸.۷۵ ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۵۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰.۱۳ ۰.۸۷ ۶۰.۷ ۲,۲۳۰.۲۹
۵۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۱.۳۹ ۲۸.۸۲ ۱۵,۶۰۴.۷۷
۵۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۵۴ ۲۸.۸۴ ۶۱۵.۷۳
۵۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰