صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۲ ۰
۶۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۰.۱۲ ۱.۶۸ ۵۵.۸۹ ۴۳,۳۲۵.۴۷
۶۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰.۲۱ ۰.۷۵ ۱۱۴.۳۴ ۱,۴۲۶.۷۵
۶۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۹۸ ۵۵۶.۹۱
۶۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۲ ۲۹ ۴,۰۳۲.۹۳
۶۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۹۳ ۲۹.۰۳ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۶۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۶۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۷۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰.۰۴ ۲.۸۷ ۱۷.۲۸ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۷۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰.۳۵ ۴.۶۵ ۲۵۸.۸۷ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۷۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۵ ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰.۱۳ ۲.۱۳ ۶۱.۶۷ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۸۶) ۲۹.۲۳ (۹۹.۸۹)
۷۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۲۶ ۰