صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۰.۱۳ (۱.۲۲) ۵۹.۱۲ (۹۸.۸۷)
۲۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۳۷) ۲۸.۱۴ (۷۴.۱۸)
۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۰.۰۷ (۵.۱۵) ۲۸.۱۷ (۱۰۰)
۲۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۰.۰۸ (۳.۷۵) ۳۲.۲۳ (۱۰۰)
۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۰.۰۷ ۰.۸۲ ۲۸.۲۱ ۱,۸۵۴.۱۸
۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۶ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۶ ۰
۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۰.۱۲ (۰.۱۵) ۵۴.۵۵ (۴۱.۱۸)
۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۵۲ ۳۲.۳۳ ۲۴,۴۷۴.۷۵
۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۲۸.۳ ۲۱.۰۹
۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۰.۰۷ ۱.۶۷ ۲۸.۳۲ ۴۲,۴۹۹.۳۷
۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۰.۰۷ ۳.۱ ۲۸.۳۴ ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸
۳۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰.۱۴ (۰.۱۴) ۶۴.۸۲ (۴۱.۰۳)
۳۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰.۱۴ ۱.۸۱ ۶۴.۹۳ ۷۰,۸۱۹.۸۴
۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰.۱ ۰ ۴۴.۸۷
۳۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۸ ۰