صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۵۴.۹ ۱۷۲.۶۳
۱۶۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۵۹) ۳۰.۹۴ (۸۸.۳۵)
۱۶۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۶.۶۲ ۱۷.۶۱
۱۶۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰.۰۷ ۲.۰۶ ۳۰.۹۹ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۱۶۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۶.۶۶ (۵۰.۴۱)
۱۶۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۴ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰.۱۲ ۱.۲۶ ۵۵.۱۷ ۹,۴۷۵.۸۴
۱۶۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۰.۰۶ ۳.۲ ۲۶.۷۲ ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۱۷۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۴۴ ۲۲.۵۲ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۱۷۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۴۱ ۲۶.۷۶ ۳۳۹.۵۹
۱۷۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰.۰۷ (۱.۳۶) ۲۶.۷۸ (۹۹.۳۳)
۱۷۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۵ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰.۱۲ (۰.۴۷) ۵۵.۴۳ (۸۱.۸۵)
۱۷۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۳) ۲۶.۸۳ (۶۶.۲۵)
۱۷۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۲.۶۱ (۶۶.۴۴)
۱۷۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۶.۸۷ ۳.۱۲
۱۷۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۰۲ ۲۶.۸۹ ۹.۳۸