صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401.08.07
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع -تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401.08.07
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست