صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع -افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ 1401.07.11
منبع -
مقدمه
متن خبر

مجمع  صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید طبق ماده 30 اساسنامه،  در روز دوشنبه مورخ 1401.07.11 ساعت 11 صبح در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی،  شماره 51 برگزار می شود.

پیوست