صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1401.03.03
منبع -
مقدمه صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1401.03.03
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست