صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 صورتجلسه مجمع موسس - امضا شده 1401.03.03 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
12 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1401.03.03 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
12
سایز صفحه